10 หัวเมืองเอกของโรมันโบราณ


จักรวรรดิโรมันโบราณเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่สำคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสต์ศักราช จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 5 เมื่อถึงจุดสูงสุด ครอบคลุมดินแดนอันกว้างใหญ่ทั่วยุโรป แอฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง จักรวรรดิมีชื่อเสียงในด้านความสำเร็จทางสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และการเมือง และเมืองต่างๆ ของอาณาจักรก็เป็นศูนย์กลางของอำนาจ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ต่อไปนี้เป็นเมืองใหญ่ 10 เมืองในจักรวรรดิโรมันโบราณ ซึ่งแต่ละเมืองมีความสำคัญเฉพาะตัว:

The Roman Forum/ Photo by Gene Gallin

โรม – ศูนย์กลางของจักรวรรดิโรมันและเมืองหลวง โรมเป็นที่รู้จักในนาม “เมืองนิรันดร์” เป็นที่ประทับของผู้มีอำนาจและเป็นที่อยู่อาศัยของจักรพรรดิโรมัน เมืองนี้เป็นที่ตั้งของความสำเร็จทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญ เช่น โคลอสเซียม ฟอรัมโรมัน และวิหารแพนธีออน โรมไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางทางการเมืองและการทหารเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและสติปัญญาอีกด้วย

walls of constantinople/ Photo by Екатерина Коробова

คอนสแตนติโนเปิล (อิสตันบูลในปัจจุบัน ประเทศตุรกี) – ก่อตั้งโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินในคริสตศักราช 330 ในชื่อ “โนวาโรมา” (โรมใหม่) คอนสแตนติโนเปิลทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือที่รู้จักกันในชื่อจักรวรรดิไบแซนไทน์ ภายหลังการแบ่งแยกดินแดน จักรวรรดิโรมัน. ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ระหว่างยุโรปและเอเชียทำให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการทหารที่สำคัญตลอดสมัยโบราณและยุคกลาง

Ancient Roman Theater of Kom El Dikka, Alexandria/ Photo by Dilip Poddar

อเล็กซานเดรีย (อียิปต์) – ก่อตั้งโดยอเล็กซานเดอร์มหาราชเมื่อ 331 ปีก่อนคริสตกาล อเล็กซานเดรียกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของวัฒนธรรมขนมผสมน้ำยา ภายใต้การปกครองของโรมัน ที่นี่ยังคงเป็นศูนย์กลางการค้า การเรียนรู้ และอำนาจทางเรือที่สำคัญ เมืองนี้มีชื่อเสียงจากประภาคารอเล็กซานเดรีย หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณ และห้องสมุดใหญ่แห่งอเล็กซานเดรีย

El Jem Amphitheatre, Эль-Джем, Тунис/ Photo by Serge Krasnov

คาร์เธจ (ใกล้กับตูนิส ตูนิเซียสมัยใหม่) – ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิคาร์เธจอันทรงพลังและเป็นคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโรมในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก คาร์เธจถูกทำลายแล้วสร้างใหม่โดยชาวโรมัน มันกลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการค้าที่สำคัญในจังหวัดโรมันของแอฟริกา

a marvelously well-preserved Roman Theater in southern Turkey./Photo by Mick Haupt

Antioch (Antakya สมัยใหม่, ตุรกี) – หนึ่งในเมืองชั้นนำของโลกขนมผสมน้ำยา Antioch กลายเป็นเมืองโรมันที่สำคัญในตะวันออกใกล้ ที่นี่เป็นศูนย์กลางสำคัญของศาสนาคริสต์ในยุคแรกและเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับภารกิจหลายอย่างของอัครสาวกเปาโล

Pompeii, Metropolitan City of Naples, Italy/Photo by Hongbin

เมืองปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียม (อิตาลีสมัยใหม่) – เมืองโรมันเหล่านี้ถูกทำลายและอนุรักษ์ไว้อย่างมีชื่อเสียงโดยการปะทุของภูเขาไฟวิสุเวียสในปีคริสตศักราช 79 นำเสนอข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในจักรวรรดิโรมัน รวมถึงบ้านเรือน ตลาด และอาคารสาธารณะ

Ephesus, Turkey

เอเฟซัส (ตุรกีสมัยใหม่) – เมืองที่สำคัญสำหรับทั้งชาวกรีกและโรมัน เมืองเอเฟซัสมีชื่อเสียงในเรื่องวิหารอาร์เทมิส ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางสำคัญของศาสนาคริสต์ในยุคแรกอีกด้วย

เยรูซาเลม (อิสราเอล/ปาเลสไตน์ในปัจจุบัน) – แม้ว่าเดิมทีจะไม่ใช่เมืองโรมัน แต่เยรูซาเลมมีความสำคัญในจักรวรรดิโรมันเนื่องจากมีความสำคัญทางศาสนา การทำลายวิหารแห่งที่ 2 ของโรมันในปีคริสตศักราช 70 เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาวยิว

ลุกดูนุม (ลียงสมัยใหม่ ประเทศฝรั่งเศส) – เมืองหลวงของจังหวัดกอลของโรมัน ลุกดูนุมเป็นศูนย์กลางการบริหาร วัฒนธรรม และการค้าที่สำคัญทางตะวันตกของจักรวรรดิ ที่นี่เป็นบ้านเกิดของจักรพรรดิโรมัน Claudius และ Caracalla

Under the arena of the Roman amphitheatre/ Photo by Alexander Schimmeck

เทรียร์ (เยอรมนีสมัยใหม่) – เชื่อกันว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี เทรียร์เป็นเมืองหลวงสำคัญของโรมันในจักรวรรดิโรมันตะวันตก มีชื่อเสียงในเรื่องโรงอาบน้ำโรมันขนาดใหญ่ และประตูเมืองปอร์ตานิกรา ซึ่งเป็นประตูเมืองโรมันขนาดใหญ่

เมืองเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและความซับซ้อนของจักรวรรดิโรมัน โดยนำเสนอมรดกทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานกันมานานหลายศตวรรษ